Ιατρείο

Δημοσιεύσεις


Διδακτορική Διατριβή Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2017
"Μελέτη της ποιότητας ζωής στα παιδιά με ρινικούς πολύποδες που αντιμετωπίζονται με ενδοσκοπική χειρουργική"

 

Functional endoscopic sinus surgery improves the quality of life in children suffering from chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Fetta M,Tsilis NS, Segas JV, Nikolopoulos TP, Vlastarakos PV.
Int JPediatr Otorhinolaryngol. 2017 Sep;100:145-148. doi: 10.1016/j.ijporl.2017.06.007.Epub 2017 Jun 15


How effective is postoperative packing in FESS patients? A critical analysis of published interventional studies.Vlastarakos PV, Iacovou E, Fetta M, Tapis M, Nikolopoulos TP.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Dec;273(12):4061-4071.Functional endoscopic sinus surgery improves sinus-related symptoms and quality of life in children with chronic rhinosinusitis: a systematic analysis and meta-analysis of published interventional studies.  Vlastarakos PV, Fetta M, Segas JV, Maragoudakis P,Nikolopoulos TP  Clin Pediatr (Phila). 2013 Dec;52(12):1091-7. doi: 10.1177/0009922813506489. Epub 2013Oct 21.